Binnen – Buiten – Balans

… (vervolg van Vlinderpost 3. Heb je die niet ontvangen? schrijf je in en je krijgt hem toegstuurd)

rozentuin

Altijd
kan ik
in mijn rozentuintje
in de zon zitten
opladen

Wat een gezonde balans is, verschilt van persoon tot persoon. Vergelijk het met de slinger van een klok: die slingert naar links, door het midden naar rechts en weer terug. Zo lang de slinger beweegt, loopt het uurwerk. De uitslag verschilt per klok. Dat individuele verschil moeten we vooral zo laten: als je de ene klok dwingt de uitslag van een andere aan te nemen, gaat hij kapot. Ook als je de slinger vastzet in een bepaalde stand, stopt de klok met lopen. Zo’n natuurlijk verschil is er bijvoorbeeld tussen introverte en extraverte mensen. De eerste neigen van nature naar binnen, de laatste naar buiten. Dwing je een introvert persoon te veel en te ver naar buiten, dan is het risico dat hij kapot gaat. Hetzelfde geldt voor een extravert persoon die te veel en te ver naar binnen gedwongen wordt. Toch hebben beiden ook de tegenbeweging nodig. Anders worden ze als vastgezette slingers: ze lopen vast. De levenskunst waartoe wij allen zijn uitgenodigd, is onszelf te leren kennen in onze natuurlijke neiging. Daar mogen we de ruimte aan geven om ons vanzelf gemakkelijk te voelen, en daarnaast een gezonde dosis tegenbeweging verzorgen om onszelf in beweging te houden.

Ik ben bijvoorbeeld introvert. Ik kan heel lang heel tevreden zijn, binnen bij mezelf. Schilderend, schrijvend, tuinierend en zorgend voor het huishouden. De Vlinderpost is voor mij een brug naar buiten. Maar ik moet diep naar binnen keren om hem te kunnen schrijven. Voor mij is het de kunst om niet daar binnen te blijven zitten, maar ook daadwerkelijk te zorgen dat de vlinder zich ontpopt en de wereld in kan vliegen. Mijn introverte zelf moet daarvoor over een drempel en wordt elke keer beloond met de vreugde die het geeft om daar buiten mensen te ontmoeten. Daardoor ontstaat nieuwe inspiratie, zo blijf ik in beweging.

Een vriend van mij is extravert. Hij geniet ervan om eropuit te gaan, mensen te ontmoeten, beweging te ervaren in allerlei opzichten en te weten wat er in de wereld gebeurt. Zijn uitdaging is om van tijd tot tijd terug te keren naar binnen en te voelen wat daar is. Toen hij nog jonger was, kwam hij daar nauwelijks aan toe en vond dat ook niet belangrijk. Nu zijn lichaam vaker rust nodig heeft, ontstaan als vanzelf momenten van reflectie op wat zijn ervaringen ‘buiten’ aanraken ‘van binnen’. Zo groeit zijn bewustzijn over keuzes en innerlijke motivatie.

Kijk je naar je eigen levensloop, dan zul je perioden zien waarin je meer naar buiten gericht was en perioden waarin je je meer naar binnen keerde. Deze afwisseling is er ook binnen de maatschappij. In het begin van de twintigste eeuw was het heel normaal om meer ‘introvert’ te leven. De wereld van de meeste mensen was een stuk kleiner dan tegenwoordig, alleen al door de stand van de techniek. Gezin, familie, kwaliteit en verantwoordelijkheid voor de (kleine) gemeenschap waar je deel van uitmaakte, waren centrale waarden. Zorg voor (of om) het dagelijks bestaan vulde je tijd. Binnen honderd jaar is de slinger aan de andere kant beland. De wereld is groot geworden, familieverbanden losser, we maken via sociale media deel uit van wereldwijde gemeenschappen waarvoor we minimale verantwoordelijkheid dragen, in plaats van innerlijke kwaliteit is uiterlijke presentatie belangrijk geworden. De roep om ‘extraversie’ is zo groot dat uit onderzoek zelfs blijkt dat introverte mensen als minder intelligent worden gezien. Klik hier voor een interessante presentatie hierover.

Het lijkt erop dat het kantelpunt bereikt is. Door aanhoudende crisis hebben steeds meer mensen zorgen om hun dagelijks bestaan, en na de jarenlange individualisering groeit de behoefte aan sterkere sociale verbanden. Niet om terug te gaan naar de vorige eeuw, maar om vooruit te gaan naar nieuwe samenlevingsverbanden. Zo beweegt de maatschappij zich slingerend voorwaarts.

Nu kun je je voorstellen dat de overheersende gerichtheid van de maatschappij een belangrijke oorzaak is van verstoringen in de persoonlijke binnen-buiten-balans. Een maatschappij met een sterke voorkeur voor extravert gedrag oefent op introverte mensen een grote druk uit om hun natuurlijke neiging naar binnen terzijde te schuiven en zich te bekwamen in de tegenbeweging naar buiten. Dat geeft geweldige mogelijkheden om te oefenen en in beweging te komen of te blijven. Maar wie niet tegen de druk bestand is en inderdaad zijn natuurlijke neiging terzijde schuift, raakt buiten adem en uitgeput, afgebrand. De klok probeert een onnatuurlijke slingerbeweging te maken en gaat kapot. De uitdaging: vanuit de eigen basis de tegenbeweging integreren om tot balans te komen.

Maar wat een walhalla zou lijken voor de extraverte mens – een maatschappij die aansluit bij zijn natuurlijke neiging – valt bij nader inzien misschien toch tegen. Kijken we weer naar de slinger en de klok, dan zien we hier het risico dat de slinger blijft steken in het ene uiterste, waardoor de extraverte mens tot stilstand dreigt te komen buiten zichzelf. Het lukt dan haast niet meer om los te komen uit alle externe prikkels, met een voortdurende onrust of zelfs dol draaien als gevolg. De uitdaging: door overdrijving van de eigen kwaliteit tot bewustzijn komen dat het tegendeel nodig is voor balans. In onderstaande tekening vullen we ‘kwaliteit’ dan in met ‘extravert ‘; valkuil = dol draaien; uitdaging = introvert; allergie = afgesloten van buitenwereld.

kwaliteit en uitdaging

bron: http://loopbaanadviesleeuwarden.nl/cursus-ontdek-je-kwaliteiten/

Natuurlijk is de maatschappij niet de enige oorzaak die je uit balans kan brengen. Ook levenservaringen die je onvrijwillig ‘overkomen’, kunnen je flink uit je evenwicht slaan. Ik denk bijvoorbeeld aan opvoeding, ziekte van jezelf of van dierbaren en traumatische ervaringen. Links en rechts wordt wel eens wat al te luchtig beweerd dat je altijd een keus hebt. Dat gaat dan meer over de vrijheid hoe je met de gegeven situatie wilt omgaan dan over het al dan niet plaatsvinden van de rampspoed. Natuurlijk is die vrijheid mogelijk, maar soms is het een hele weg om dat te zien. Juist als je uit je evenwicht bent! De instrumenten die ik in de Vlinderpost aanreik – adem, labyrint en mandala’s – kunnen je helpen om bewust de beweging naar binnen en naar buiten te maken. Zo krijg je meer grip op de situatie en dat vergroot je vrijheid.

Verbinden

Verbinden
complementaire delen
stapje voor stapje
moet ik dat leren:
Vertalen

Tot zover het verhaal over oorzaken waardoor je uit balans kunt raken. Valt er nu ook iets te zeggen over redenen waaróm dat gebeurt? Ja, dat is zeker mogelijk. Een korte reading van de informatie hierover laat mij zien hoe het werkt op wereldniveau: er zijn maatschappijen die meer naar buiten gericht zijn, zoals de onze, en er zijn er die meer naar binnen gericht zijn. De mensheid kan zich ontwikkelen door met beide kennis te maken. Dat is tot nu toe wel gebeurd, maar meestal met onenigheid en machtsstrijd tot gevolg. Het is de bedoeling dat de mens zich werkelijk gaat afvragen hoe anderen kijken en ervaren, daar respect voor gaat opbrengen en gaat zien hoe vruchtbaar die andere manier kan zijn. Dan groeit er een basis om tegenstellingen te overbruggen en gezamenlijk te werken aan een geheelde wereld. Een breed spectrum van kwaliteiten wordt dan samengebracht in plaats van tegenover elkaar gesteld. Inmiddels wordt ook al zichtbaar hoe individuele ervaringen en zoektochten deel uitmaken van dit grote geheel. Mensen die werken aan de balans in zichzelf, worden zich bewust van de noodzaak van zowel naar binnen als naar buiten te gaan. Zij werken in het klein aan het helen van de wereld door de tegenstellingen te overbruggen in hun eigen leven. Een belangrijke brug heet ‘samen’ in plaats van ‘wij’ tegenover ‘zij’. Wil je het nog persoonlijker maken, dan is het een reading en/of healing mogelijk op het thema ‘binnen – buiten – balans’. Een reading over de vraag waardoor en waarom jij uit je evenwicht raakt en wat je nodig hebt om er weer in te komen, vergroot je inzicht in hoe je jezelf kunt helpen. Dat is een belangrijke stap op weg naar meer invloed op je eigen leven. En een healing op dit onderwerp helpt om oude belemmeringen van je evenwicht uit de weg te ruimen en ruimte te maken voor meer balans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.